Tentro er et konfirmasjonsalternativ 
fra frikirkene i Norge, som er åpent
for alle. Vi vil koble store tema som
Gud, livet og evighetenmed din
hverdag gjennom Opplevelse,
Oppdragelse og Oppdrag!

Nysgjerrig? Vil du vite mer